Çocuk Programları (7 - 12)

Temel Spor Eğitimi (7-10 yaş): Herhangi bir spor dalı gözetmeden çok yönlü olarak koordinatif yeteneklerin gelişimi hedeflenir. Tam olarak geliştirilmiş koordinatif yeteneklerin, sportif becerileri öğrenmedeki sürat ve niteliği olumlu yönde etkilediği kanıtlanmıştır. Ayrıca, insanın gelişim özellikleri doğrultusunda, koordinatif yeteneklerin gelişimi, 11/12 yaşlarına kadar %80'in üzerine erişmiş durumdadır. Bu eğitim verilmez ise, takip eden eğitim aşamalarında, optimal bir performans gelişimi sağlama olanağı hemen hemen hiç kalmaz. Bu aşamada; çok sayıda çocuğa spor sevgisi, spordan zevk alma ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak için ağırlıklı olarak eğitsel oyunlara yer verilmelidir.

 

Aikido Temel Eğitimi (11-13 yaş): Değişik branşların temel tekniklerinin öğretimiyle, bu tekniklerin dinamik temellerini oluşturan kondisyonel ve koordinatif biyomotor özelliklerin çok yönlü gelişimi işlenir. Teknik öğrenim, benzer spor dalları ve disiplinleri ile desteklenmelidir.

 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanların içlerine kapanık halleri göze çarpmaktadır. Bizlerden büyükler olarak önemli görevler beklenmektedir. Çocuklara ve gençlere çevreleri ile nasıl uyumlu olacaklarını keşfetmelerini sağlamak onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik. Bu sanat çocukların kendilerine olan güvenlerini ve konsantre olabilme yeteneklerini arttırarak, psikolojik ve fizyolojik yönden sağlam bir yapıya kavuşmalarına yardımcı olacaktır.

 

Her insanın içinde var olan enerjinin ortaya çıkartılıp doğru amaçlar için kullanılması, beden ve ruh uyumunun sağlanması aikidonun hedefidir.

 

Detaylı antrenman programı için link'e tıklayınız. Antrenman Tablosu

 

Aikido antrenmanlarına katılmak için link'e tıklayınız. Antrenman Kayıt